Blij met
de bij

Het begon allemaal in 2009 met de petitie
‘Stop de Bijensterfte’. In een half jaar tijd
werden ruim 40.000 handtekeningen
verzameld en aangeboden aan de Tweede
Kamer. In één klap was de bijensterfte
bekend bij het Nederlandse publiek.
Inmiddels bestaat de Bijenstichting ruim
vijf jaar en is aandacht voor bijen nog
altijd hard nodig.Bijen staan wereldwijd meer en meer onder druk. Vooral in Europa en Noord-Amerika is de sterfte van bijenkolonies opvallend hoog. Maar ook wilde bijen en andere bestuivende insecten bevinden zich in de gevarenzone. Over de schaal en omvang van het probleem bestaat de nodige discussie, want een mondiaal monitoringsysteem ontbreekt. Maar uit de cijfers die er wel zijn, wordt één ding duidelijk: het gaat echt niet goed met de bijen.

 

Een belangrijke oorzaak van de bijensterfte lijkt het sterk gestegen gebruik van insecticiden die voor bijen zeer gevaarlijk zijn. Daarom streeft de Bijenstichting naar een verbod op neonicotinoïden. Dit bestrijdingsmiddel is bij tuinders en boeren populair en een van de grootste
bijendoders. Probleem is onder meer dat deze insecticiden ‘systemisch’ zijn. ‘Dat wil zeggen dat ze zich door de hele plant verspreiden’, zegt stichtingsvoorzitter Jaap Molenaar. ‘Bijen kunnen het gif op allerlei manieren
binnenkrijgen: via het stuifmeel, de nectar en de druppeltjes sap die aan de plant hangen.’

Blij met de bij

Eén ding wordt duidelijk:

het gaat echt niet goed
met de bijen

bij 1

‘De waarde van 
bijen is onschatbaar.
Samen met andere
insecten bestuiven ze
zestig tot negentig
procent van alle wilde
planten en bomen’ 

bij 2

Bestuiven met de hand

De Bijenstichting doet veel meer dan lobbyen voor een ‘bij-vriendelijker’ landbouw- en milieubeleid. De stichting behartigt de belangen van wilde bijen en honingbijen in de ruimste zin. Daar hoort ook voorlichting bij over de essentiële rol die bijen spelen in de voedselproductie. ‘De waarde van bijen is onschatbaar’, zegt Molenaar. ‘Samen met andere insecten bestuiven ze zestig tot negentig procent van alle wilde planten en bomen. Zelfs een enorm groot en ingewikkeld ecosysteem als het Amazoneregenwoud is uiteindelijk afhankelijk van deze minuscule bestuivers.’

 

Ook uit een rapport van de Rabobank uit 2011 blijkt het belang van de bestuiving voor onze ecosystemen en voedselvoorziening. Veel gewassen, zoals appels, bonen, tomaten, sinaasappelen, peren, pompoenen en sojabonen, zijn voor hun productiviteit grotendeels aangewezen op dierlijke bestuiving. Sterven de bijen uit, dan zou ongeveer een derde van onze voedsel­gewassen op een andere manier bestoven moeten worden. Bijvoorbeeld met de hand, zoals in delen van China al gebeurt. Gewassen als amandelen en blauwe bessen dragen zelfs helemaal geen vrucht meer zonder dierlijke bestuivers. Terwijl één bijenvolk tot 300 miljoen bloemen per dag kan bestuiven.

Bijenlint

Voorlichting over de rol van bijen en de zaken die hen bedreigen, blijft dus hard nodig. Net als initiatieven om de bijen te ondersteunen. Het Bijenlint is daarvan een mooi voorbeeld. Begonnen als een lokaal initiatief in Zutphen, opgepakt door de Bijenstichting en nu een aaneenschakeling van initiatieven om de overlevingskansen van de bij te bevorderen. Molenaar: ‘Op de website Bijenlint.nl kunnen geïnteresseerden terecht voor informatie, tips en hulp om van Nederland weer een geschikte woonplaats voor bijen te maken. Bijvoorbeeld meer drachtplanten – die voedsel leveren aan insecten – in de tuin planten en zorgen voor nestelgelegenheid. Iedereen kan zo bijdragen aan de overlevingskansen van de bij.’


Wat kunt u zelf doen?

  1. Zaai een- of tweejarige planten, plant bollen, struiken of bomen (voor soorten zie www.drachtplanten.nl). Hoe meer verschillende bloemen, des te meer bijensoorten u helpt – Nederland kent er 358!

  2. Maak zelf een ‘bijenhuis’ door gladde gaatjes te boren in een boomstam (3 à 8 millimeter breed, 10 centimeter diep).

  3. Adopteer een bijenvolk, huur een bijenvolk of ga zelf imkeren.

Meer informatie over de Bijenstichting en het Bijenlint is te vinden op 
www.bijenlint.nl, Facebook en Twitter

Help de bijen samen met de ASN Bank

 

De ASN Bank zet uw geld op duurzame manier uit, met oog voor mens, dier en natuur. Bijen zijn een onmisbaar onderdeel van de natuur, en essentieel voor onze voedselvoorziening. Daarom zetten wij ons voor hen in. Meer over onze visie op de natuur leest u in ons beleid voor biodiversiteit op asnbank.nl.
U kunt nu heel gemakkelijk de bijen helpen. Als u € 1.000 of meer (bij)stort op uw nieuwe of bestaande spaarrekening bij de ASN Bank, doneren wij een bedrag aan het belangrijke werk van de Bijenstichting. En loot u mee voor een imkerworkshop: een mooie kans om kennis te maken met de activiteiten en verzorging van honingbijen. Kijk voor meer informatie op onze website.


Blij met de bij

3/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...