actie

Help de bijen

en maak kans op een
imkerworkshop

Ze zoemen weer volop rond: honingbijen, wilde bijen en hommels op zoek naar stuifmeel. Zo bevruchten ze de bloemen van bomen, struiken en planten. Dat maakt bijen onmisbaar voor onze voedselvoorziening en voor de natuur.Hulp nodig

Bijen bestuiven veel landbouwgewassen. Hun bijdrage aan de economie wereldwijd loopt zo in de miljarden euro’s. Voor de natuur zijn bijen van onschatbare waarde. Samen met andere insecten bestuiven ze 60 tot 90 procent van alle soorten wilde planten en bomen in de wereld. Daarmee staan ze aan de basis van de ecosystemen waar ze deel van uitmaken.

 

Helaas hebben bijen het moeilijk door een combinatie van parasieten, ziekten en schadelijke bestrijdingsmiddelen. Veel bijenvolken sterven. Ook met wilde bijen en hommels gaat het niet goed. De bijen hebben onze hulp nodig! U kunt helpen. Als u nu € 1.000 of meer (bij)stort op uw nieuwe of bestaande spaarrekening bij de ASN Bank, doneren wij een bedrag aan het belangrijke werk van de Bijenstichting. En loot u mee voor een imkerworkshop: een mooie kans om kennis te maken met de activiteiten en verzorging van honingbijen.

Actie bijen

ACTIEVOORWAARDEN

  • Actieperiode: 16 mei t/m 31 juli 2015.
  • Stort € 1.000 of meer op een nieuwe of bestaande ASN-spaarrekening naar keuze. 
  • Dan steunt de ASN Bank het werk van de Bijenstichting. 
  • En maakt u kans op een van de 25 imkerworkshops voor twee personen die worden verloot.
  • Alle spaarrekeningen doen mee, behalve ASN Optimaalbeleggen en ASN Beleggen Zakelijk.
  • Maximaal één donatie per rekeninghouder of combinatie van rekeninghouders (bij een en/of-rekening).

 

Bijenstichting

De Bijenstichting zet zich op allerlei manieren in voor bijen. Zij geeft voorlichting. Ze verzamelt en verspreidt kennis over bijen. Ze volgt en beïnvloedt het landbouw- en milieu­beleid van de overheid. En ze stimuleert lokale initiatieven om bijen te helpen. De ASN Bank steunt de Bijenstichting om de bijen te helpen. En omdat biodiversiteit – de grote verscheidenheid van levensvormen en ecosystemen – een van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid is. We willen aan het werk van de Bijenstichting minimaal € 25.000 bijdragen. Helpt u mee?


bijenstichting

 

Informatie over de Bijenstichting

vindt u op www.bijenlint.nl.

Help de bijen

3/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...