DUURZAAM BELEID


 ‘We dagen andere banken uit
  werk te maken van het klimaat’

In april 2014 introduceerden we in Ideaal de
klimaatdoelstelling van de ASN Bank. Wat
houdt die ook alweer in? En welke vorderingen
zijn er sindsdien gemaakt? Tien vragen aan
Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheids-
beleid & -Onderzoek van de ASN Bank.

        LEES VERDER  


Leg nog eens kort de klimaatambitie uit…

‘Als bank zijn we verantwoordelijk voor de CO2-lasten van de ondernemingen waarin we beleggen en van de projecten die we financieren. Maar we steken ook geld in projecten en ondernemingen die CO2-uitstoot vermijden. Ons doel is dat de som van de uitstoot en de vermijding van uitstoot in 2030 op nul uitkomt. Dat betekent dat alle financieringen en beleggingen van de ASN Bank netto geen effect op het klimaat hebben. We zijn dan klimaatneutraal.’

 


2 Hoe pakken jullie dat aan?

‘Een belangrijke stap was de ontwikkeling van een methodiek. Dat hebben we in 2014 gedaan met hulp van Ecofys, een adviesbedrijf dat wereldwijd bezig is met duurzame energie en energiebesparing. Het resultaat van die methodiek is een soort winst-en-verliesrekening van onze CO2-uitstoot.’

 


Piet
Sprengers

hoofd Duurzaamheidsbeleid &
-Onderzoek van de ASN Bank


Hoever is de ASN Bank op weg om de doelstelling te halen?

‘We berekenen sinds 2011 in hoeverre we CO2-neutraal zijn. Toen zaten we op 25 procent, omdat we niet beleggen in fossiele energie. Eind 2014 zaten we op 45 procent. Deels dankzij het ASN Groenprojectenfonds, want dat financiert projecten die duurzame energie opwekken. Maar we halen ook winst door CO2-uitstoot te verminderen. Onze aandelenfondsen bijvoorbeeld beleggen meer in bedrijven die minder CO2 uitstoten. In 2030 moeten we op 100 procent zitten. Het is niet te voorzien welke mee- en tegenvallers we gaan tegenkomen. Ik verwacht dat het echt aanpoten wordt om de laatste 25 procent te realiseren.’

 


Helpt de ASN Bank hiermee echt het klimaat?

‘Niet als je kijkt naar de omvang van onze financieringen en beleggingen, want we zijn geen grote bank. Maar we dagen andere financiële instellingen uit om werk te maken van het klimaat. Een belangrijke sleutel van de bestrijding van de klimaatverandering ligt bij de financiële markten. Het klimaatprobleem wordt een halt toegeroepen als er niet meer wordt geïnvesteerd in fossiele energie, en wel in duurzame energie en energiebesparing. We zijn blij dat SNS Bank N.V., onze aandeelhouder, ook heeft besloten haar balans klimaat­neutraal te maken. Daar gaan wij als voorlopers aan werken, samen met onze SNS-collega’s.’

 


Hoe inspireer je anderen?

‘Toen we hadden besloten klimaatneutraal te worden, moesten we uitzoeken hoe we dat gingen aanpakken. Bij die zoektocht komen we voor dilemma’s te staan. We moeten keuzes maken. We doen ervaring op. Dat brengen we allemaal naar buiten. We zijn transparant over de technieken die we gebruiken. Er staat inmiddels een Engelstalig rapport over op onze website. Iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. Commentaar is welkom, want nog lang niet alles is uitgekristalliseerd.’

 


Komt er commentaar?

‘Ja, we krijgen inhoudelijke kritiek. Maar dat vinden we geen excuus om het niet te doen. De wereld zit in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Die moet doorbroken worden. We hebben onszelf bewust in de rol van aanjager gebracht. Dan moet je niet bang zijn om te falen. Als het ons niet lukt, moeten we uitzoeken hoe dat komt en het vervolgens beter doen.’

 


Wat doe je nog meer om andere banken mee te krijgen?

‘We maken onze klimaatambitie zoveel mogelijk wereldkundig. Bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) in 2014. Ook organisaties als Amerikaanse NGO’s en Urgenda zijn op de hoogte. Zij vinden dat de hele financiële sector wereldwijd deze klimaatdoelstelling over moet nemen. Het klimaatprobleem is wereldwijd, dus er moeten internationale standaarden komen. We brengen onze ervaringen en methodiek in op de platforms die zich daarmee bezighouden.’

 


Ga je in december naar Parijs?

‘Bij de klimaattop in december in Parijs is de hele klimaatwereld bij elkaar. Samen met Jeroen Loots, de klimaatspecialist van onze afdeling, ga ik de klimaatboodschap van de ASN Bank verkondigen tijdens side events. En met zoveel mogelijk mensen praten, bijvoorbeeld collega’s van andere financiële instellingen. Wij willen aan de wereld laten zien hoe financiële instellingen kunnen bijdragen.’

 


Wat kunnen onze klanten hiermee?

‘Onze klanten helpen ons de klimaatdoelstelling te halen door bij de ASN Bank te sparen en beleggen. En dat geldt extra voor beleggers in het ASN Groenprojectenfonds. Andersom kunnen klanten hun geld bij de ASN Bank voor 45 procent op de “goede” kant van hun eigen CO2-balans zetten. Naast bijvoorbeeld hun groene energie en de isolatie van hun huis.’

 


10 Is de klimaatdoelstelling eigenlijk haalbaar?

‘Dat weten we niet zeker. We zijn uitgegaan van de vraag wat nodig is, niet wat haalbaar is. Volgens ons is het nodig dat alle financiële instellingen in 2050 klimaatneutraal zijn. Wij willen daar maximaal aan bijdragen. Daarom willen wij al in 2030 klimaatneutraal zijn. Of dat lukt? Ik weet het niet, maar wat heb je aan een doelstelling als je zeker weet dat je die haalt? Nu komen er veel meer inspiratie en creativiteit los. We hebben de ruimte om echt iets nieuws te ontwikkelen.’Duurzaam beleid

9/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...